Okumalık şeyler | Stuff to read

Bahane’de istediğiniz zaman gelip okuyabileceğiniz 150 kadar kitap ve yazı var. Sergilerin içerik ve yöntemlerinin bizdeki çağrışımları etrafında derlediğimiz bu kitaplığa, Bahane’yi kurgularken görüştüğümüz kişilerin ve sergileri devam etmekte olan sanatçıların önerilerini ve atölye çalışmalarında ele alınacak metinleri de ekledik. Bütün bu kitaplar tekerlekli raflar üzerinde mekânda dolaşıyor —istediğiniz zaman gelip karıştırın veya bir koltuğa yayılıp okumaya dalabilin diye.

Aşağıda Bahane’de bulabileceğiniz kitap ve yazılara dair fikir verebilecek anahtar kelime listesini bulabilirsiniz; kitapların tam listesi ise biraz daha aşağıda. Liste tesadüfi olarak sıralanmıştır.

Anahtar kelimeler: alfabe, arkeoloji, çizgi roman, dil, eğitim, ekonomi, eşitler arasında gerçekleşen ortak üretim, feminizm, gürültü, hafıza, hikâye anlatıcılığı, katılım, kendiliğinden örgütlenme, kurmaca, liberalizm, melankoli, miras, müelliflik, müzik, oyun, performans, psikanaliz, rastlantısallık, sanatta yorumlama, ses, sessizlik, tarih, temellük…

//////////////////////

There are around 150 books and texts at Bahane which you can come and read anytime you like. While gathering these together, we departed from the ways in which the three ongoing exhibitions resonated with us. This library expanded with the references of the artists, suggestions of individuals contributing to Bahane’s content and texts that will be discussed during the workshops. All these books are placed on mobile shelves within the space so that you can come and browse through, or comfortably settle in an armchair to read whenever you want.

Below you can find a list of keywords, which might give an idea about the books and texts that you can find at Bahane. A complete list of books is available below that.

Keywords: alphabet, appropriation, archaeology, authorship, chance, economy, education, feminism, fiction, graphic novel, heritage, history, interpretation in art, language, liberalism, melancholy, memory, music, noise, participation, peer production, performance, play, psychoanalysis, self-organization, silence, sound, storytelling…

//////////////////////

Mürüvvet Türkyılmaz ve Asena Günal Söyleşisi, Açık Masa Üzerine (Fotokopi)

Mel Gooding (Ed.), A Book of Surrealist Games. Massachusetts: Shambhala Publications, 1991

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh, David Joselit, Art Since 1900.  London: Thames and Hudson,2011

Mladen Stilinovic, Dear Art (Fotokopi)

Natama – Hayat Memat Dergisi (Ekim – Kasım – Aralık 2013), 4. sayı

Cihat Duman, Kızkardeşler. İstanbul: Pan Yayıncılık, 2012.

Markus Miessen, Katılım Kabusu. İstanbul: Metis Yayınları, 2013.

Doxa 6. Sayı. İstanbul: Norgunk Yayınları, 2008

Corinna Thierolf, John Cage-Ryoanji: Catalogue Raisonne of Visual Art Works Vol. I. Münih: Schirmer/Mosel, 2013

Kerem Eksen, Buradayız. İstanbul: Alef Yayınevi, 2013

John Cage, Joan Retallack, Musicage: Cage Muses on Words Art Music. Middletown: Wesleyan University Press, 1996

Manuel De Landa, Çizgisel olmayan Tarih. İstanbul: Metis Yayınları,2006

Margaret Iversen (Ed.), Chance. Cambridge: MIT Press, London: Whitechapel Gallery, 2010

Zainab Bahrani, Zeynep Çelik, Edhem Eldem, Geçmişe Hücum: Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeolojinin Öyküsü 1753-1914. İstanbul: Salt, 2011

Derek Gillman, The Idea of Cultural Heritage. New York: Cambridge University Press, 2010

Thomas Bernhard, Eski Ustalar. İstanbul: YKY , 2013

Thomas Bernhard, Odun Kesmek. İstanbul: YKY, 2012

Giorgio Agamben, Şeylerin İşareti: Yöntem Üstüne. İstanbul: MonoKL Yayınları, 2012

Giorgio Agamben, Nesir Fikri. İstanbul: Metis Yayınları,2009

Giorgio Agamben, Gelmekte Olan Ortaklık. İstanbul: MonoKL Yayınları, 2012

Alexander Galloway, Gaming: Essays On Algorithmic Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006

Wendy Shaw, Osmanlı Müzeciliği. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004

Metin And, Oyun ve Bügü. İstanbul: YKY, 2012*

Saklı Limandan Hikayeler: Yenikapı’nın Batıkları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yayını, 2013

Ahu Antmen (Ed.), Sanat/Cinsiyet Sanat Tarihi Ve Feminist Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları, 2008

Theodor Adorno, Kültür Endüstrisi – Kültür Yönetimi. İstanbul: İletişim Yayınları, 2007

Susan Sontag, Sanatçı: Örnek Bir Çilekeş. İstanbul: Metis Yayınları, 1986

Edhem Eldem, Osman Hamdi Bey Sözlüğü. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2010

Martin Heidegger, Basic Writings. New York: Routledge, 2011

RoseLee Goldberg, Performance Art: From Futurism to the Present. London: Thames and Hudson,2011

Ahu Antmen, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: SEL Yayıncılık, 2008

D. W. Winnicott, Oyun ve Gerçeklik. İstanbul: Metis Yayınları, 2013

Josef Breuer, Sigmund Freud, Histeri Üzerine Çalışmalar. İstanbul: Payel Yayınevi, 2001

Douglas Crimp, On the Museum’s Ruins. Cambridge: MIT Press, 1993

Mladen Dolar, Sahibinin Sesi (Psikanaliz ve Ses). İstanbul: Metis Yayınları, 2012

Beşir Ayvazoğlu, Ateş Denizi. İstanbul: Kapı Yayınları, 2013

Gregory Sholette, Oliver Ressler (Ed.), It’s the Political Economy, Stupid/ The Global Financial Crisis in Art and Theory. London: Pluto Press, 2013

Tony Bennett, The Birth of the Museum. New York: Routledge, 1995

Ümit Bayazoğlu, Hatırda Kalmaz Satırda Kalır. İstanbul: Aras Yayıncılık, 2013*

Agatha Christie, Come, Tell Me How You Live: An Archaeological Memoir. London: Harper Collins Publishers, 1999

Daniel Birnbaum, Anders Olsson, As a Weasel Sucks Eggs. Berlin: Sternberg Press, 2008

Georges Bataille, Story of the Eye. London: Penguin Books, 2001

Erasmus, Praise of Folly. London: Penguin Books, 1993

Osip Mandelstam, Journey to Armenia. London: Nothing Hill Editions, 2011

Julia Kristeva, Black Sun: Depression and Melancholia. New York: Columbia University Press, 1989

Albert Camus, The Myth of Sisyphus and Other Essays. New York: Vintage Books, 1991

Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press, 2012

Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. London: Verso, 2012

T.J. Clark,  The Sight of Death. London: Yale University Press, 2006

Luc Boltanski, Eve Chiapello, The New Spirit of Capitalism. London: Verso, 2007

Levent Cantek, Dumankara . İstanbul: İletişim Yayınları, 2013

Ben Lerner, Leaving the Atocha Station. London: Granta Publications, 2011

David Lowenthal, The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambrige University Press, 1985

Paul Ricoeur, Hafıza, Tarih, Unutuş. İstanbul: Metis Yayınları, 2012

Eviatar Zerubavel, Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past. Chicago: The University of Chicago Press, 2003

Kurtuluş Cengiz, “Yav İşte Fabrikalaşak” (Anadolu Sermayesinin Oluşumu: Kayseri-Hacılar Örneği). İstanbul: İletişim Yayınları, 2013

Galip L. Yalman, Transition to Neoliberalism (The Case of Turkey in The 1980’s). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,2009

Nurdan Gürbilek, Kötü Çocuk Türk. İstanbul: Metis Yayınları, 2012

Brian Dillon (Ed.), Ruins. Cambridge: MIT Press, London: Whitechapel Gallery, 2011

Jennifer Radden (Ed.), The Nature of Melancholy: From Aristotle to Kristeva. Oxford: Oxford University Press, 2000

Funda Danışman, Rojin Canan Akın (Ed.), Bildiğin Gibi Değil: 90’larda Güneydoğu’da Çocuk Olmak. İstanbul: Metis Yayınları, 2011

Tanıl Bora, Aksu Bora, Necmi Erdoğan, İlknur Üstün, “Boşuna mı Okuduk?”: Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği. İstanbul: İletişim Yayınları, 2011

Beatriz Colomina, Mahremiyet ve Kamusallık: Kitle İletişim Aracı Olarak Modern Mimari. İstanbul: Metis Yayınları, 2011

Enis Batur, Ölesiye Sanat: Yeni Faltaşları 2008-2013. İstanbul: Alakarga Yayıncılık, 2013*

John Cage, Silence: Lectures & Writings. London: Marion Boyars Publishers, 2011*

Hillel Schwartz, Making Noise: From Babel to the Big Bang & Beyond. New York: Zone Books,2011

Esra Özyürek, Modernlik Nostaljisi (Kemalizm, Laiklik ve Gündelik Hayatta Siyaset). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007

Henri Michaux, Çin’de İdeogramlar. İstanbul: Norgunk Yayıncılık, 2010

Leonore Davidoff, Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet. İstanbul: İletişim Yayınları, 2002

Ayşe Durakbaşa, Halide Edib: Türk Modernleşmesi ve Feminizm. İstanbul: İletişim Yayınları, 2000

Deniz Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar. İstanbul: Metis Yayınları, 2011

Aiskhülos, Sofokles, Eski Yunan Tragedyaları 1 . İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, İstanbul: TEM Yapım Yayıncılık, 1997

Ian Farr (Ed.), Memory. Cambridge: MIT Press, London: Whitechapel Gallery, 2012

Ingo Niermann, The Future of Art: A Manual. Berlin: Sternberg Press, 2011

David Evans (Ed.), Appropriation. Cambridge: MIT Press, London: Whitechapel Gallery,2009

İshak Reyna, Alfabetika. İstanbul: YKY, 1998

Denis Guedj, Numbers: The Universal Language. London: Thames and Hudson, 1998

Georges Jean, Writing: The Story of Alphabets and Scripts. London: Thames and Hudson,1992

Stine Hebert, Anne Szefer Karlsen (Ed.) Self-Organised. Bergen: Hordaland Art Center, 2012

Paper  Monument (Ed.), Draw It With Your Eyes Closed: The Art of the Art Assignment. New York: Paper Monument, 2012

Cabinet  No:45,  New York, 2012

Documenta Magazine No:3 Education:  What is to be done?. Cologne: TASCHEN GmbH, 2007

Hülya Adak,  Ayşe Gül Altınay, Esin Düzel, Nilgün Bayraktar, İşte Böyle Güzelim… İstanbul: Sel Yayıncılık, 2008

R.W.Connell, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998

E-Flux Journal, What is Contemporary Art?. Berlin: Sternberg Press, 2010

Val Plumwood, Feminizm ve Doğaya Hükmetmek. İstanbul: Metis Yayınları, 2004

Cenk Özbay,  Ayşecan Terzioğlu, Yeşim Yasin, Neoliberalizm ve Mahremiyet. İstanbul: Metis Yayınları, 2011

Carlos Basualdo, Erica F. Battle (Ed.), Dancing Around the Bride. Philadelphia: Philadelphia Museum of Art, 2012

Esen Karol (Ed.), Asılı Tipografi: İstanbul Kentsel Ortamında Yazı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi VCD 331 Öğrenci Projesi, 2011

Demokrasi Alfabeye Borçlu. İstanbul: 2013

Hans Ulrich Obrist, Kate Fowlet (Ed.), Do It. New York: Independent Curators International, 2013

Binna Choi, Axel Wieder (Ed.), Casco Issues XII: Generous Structures. Berlin: Sternberg Press, Utrecht: Casco, 2011.

Sarkis: Der Anfang der Jahrhunderte. Berlin:1984

Wonderland: Fluxus& The Game. Ghent: Zebra Straat, 2006

Sarkis: İkiz. İstanbul: Galeri Mana, 2013

Nietzsche, Tragedyanın Doğuşu. İstanbul:Oda Yayınları, 2012*

Martin Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni. Ankara: De Ki Basım Yayım, 2007

D. Yıldız Amca, Emine Uçak Erdoğan, Necla Saydam, Özlem Yağız, Malan Barkirin: Zorunlu Göç Anlatıları. İstanbul: Timaş Yayınları, 2012

Georges Bataille, Lanetli Pay. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2010

Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak: 1980’lerin Kültürel İklimi, İstanbul: Metis Yayınları, 2011

Irvin Cemil Schick, Bedeni, Toplumu, Kainati Yazmak: İslam, Cinsiyet ve Kültür Üzerine. İstanbul: İletişim Yayınları, 2011

İlhan Mimaroğlu, Müzik Tarihi. İstanbul: Varlık Yayınları, 2012

Roland Barthes, Eleştirel Denemeler. İstanbul: YKY, 2012

Ivan Illich, Okulsuz Toplum. İstanbul: Şule Yayınları, 2013

Sofokles, Eski Yunan Tragedyaları 12 . İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, İstanbul: TEM Yapım Yayıncılık,  2011

Uwe Fleckner (Ed.), Bellek ve Sonsuz: Sarkis Külliyatı Üzerine. İstanbul: Norgunk Yayıncılık, 2005*

Walter Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür. İstanbul: Metis Yayınları, 2013

Raymond Queneau , Biçem Alıştırmaları. İstanbul: SEL Yayıncılık, 2010

Esra Özyürek (Ed.), Türkiye’nin Toplumsal Hafızası Hatırladıklarıyla ve Unuttuklarıyla. İstanbul: İletişim Yayınları, 2012

Georges Perec, Kayboluş. İstanbul:Ayrıntı Yayınları, 2013

John Cage, Seçme Yazılar. İstanbul: Pan Yayıncılık, 2012

Refik Duru, Elli Yıllık Bir Arkeoloji Öyküsü Hacılar. İstanbul: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, 2010

Halil Altındere, Süreyyya Evren, Çocuklar için Türkiye Güncel Sanatı. İstanbul: YKY, 2013

Documenta 13

Aslı Çavuşoğlu, Merkür Geriliyor. İstanbul: Art-İst, 2010

Sarkis, Ondan Bize. İstanbul: YKY, 2010*

Burak Delier, Sessizliği Yerinden Etmek. İstanbul: Art-İst, 2013

Dilek Winchester, Atina: National Museum of Contemporart Art, 2012

Sarkis, And “When Attitudes Become Form”. İstanbul: Salt, 2013 (Fotokopi)

Dörthe Binkert, Melankoli Kadındır. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1995

Mustafa Erdem Özler, Tarihi Ayı Öfkesi.  İstanbul: Metis Yayınları, 2013

Kate Fitz Gibbon (Ed.), Who Owns The Past?: Cultural Policy, Cultural Property, and The Law. London: Rutgers University Press, 2006

Maria Lind, Ten Fundamental Questions of Curating: Why Mediate Art?. (Fotokopi)

Melanie Gillagen, Derivative Days: Notes on Art, Finance and Unproductive Forces.(Fotokopi)

Fredric Jameson, Postmodernizm ya da Geçkapitalizmin Kültürel Mantığı.(Fotokopi)

Michael  Bauwens, The Political Economy of Peer Production.(Fotokopi)

Jalal Taufic, İstanbul Song.(Fotokopi)

Benedict Seymour, Short Circuits: Finance, Feedback and Culture.(Fotokopi)

Hassan Khan, In Defence of the Corrupt Intellectual.(Fotokopi)

Perri MacKenzie, Order and Cleanliness.(Fotokopi)

Burak Delier, Başka Bir Otosansür Mümkün.(Fotokopi)

Carrie Lambert-Beatty, Make-Believe: Parafiction and Plausibility.(Fotokopi)

Rainer Maria Rilke, Primal Sound (1919). (Fotokopi)

Peter Fleming, After Work: What Does Refusal Mean Today?. (Fotokopi)

Paul Eluard, Kesintisiz Şiir.  Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1997

Geoffrey Lewis, The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success. New York: Oxford University Press, 2010

Azra Tüzünoğlu, Açık Kütüphane (Fotokopi)

Milena Hoegsberg, Cora Fisher (Ed.), Living Labor. Berlin: Sternberg Press, 2013

Caleb Kelly (Ed.), Sound. Cambridge:MIT Press, London: Whitechapel Gallery, 2011

Chris Ware, Building Stories. London: The Random House Group,  2012

Yuichi Yokoyama, New Engineering. New York: PictureBox, 2007

Max Ernst, Une Semaine De Bonté: A Surrealistic Novel in Collage. New York: Dover Publications,1976

Murat Gülsoy, İstanbul’da Bir Merhamet Haftası. İstanbul: Can Sanat Yayınları, 2013

W.G. Sebald, Göçmenler: Dört Uzun Öykü. İstanbul: Can Sanat Yayınları, 2006*

W.G. Sebald, Satürn’ün Halkaları: İngiltere’de Bir Hac Yolculuğu. İstanbul: Can Sanat Yayınları, 2006*

Cem Dinlenmiş, Herşey Olur 2012.

Beşir Ayvazoğlu, Aşk Estetiği. İstanbul: Kapı Yayınları, 2013

Luigi Russolo, The Art of Noise: Futurist Manifesto 1913. (Fotokopi)

Adnan Çoker, İlhan Usmanbaş, Ferit Edgü, Uğur Tanyeli, Barış Pirhasan, Enis Batur, Işıl Kasapoğlu, 20. Yüzyılda Sanat. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2003

David Stubbs, Fear of Music. Winchester: 0 Books, 2009

Osman Göçmen, Şerbet Teorisi.

 

* Yanında yıldız işareti olan kitaplar, okuyucuları tarafından Bahane’den alındı. Geri gelirlerse tekrar mekanda olacaklar.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s